בפנטן פלוס

כל מיני אנשים
משאירים בכל מיני פינות
מיני מאכל
על אדני חלונות
ראווה
חברת הצריכה
ילד שמן לגילו
כיפה קטנה לראשו
עובד זר עובד אובד
מולו, סבל
הצל של המגדל
סוג של מזל
אלוהים ישמור
העיר באפור
יהודים, אחים שלי שריפה
נפשנו, מילה מזעזעת
טרופה
אלפי משוררים
בשפה דלה
מקוננים
ואין מי שישמע

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s